PÜRAMIIDI VÄLISENERGIA SPEKTOGRAMM

 

Maailma polaarse dualismi suursugune sümbol TAI TZI iseloomustab püramiidi orientatsiooni ilmakaarte suhtes ning püramiidi välisenergia moodustumisel, jaotumisel, ülekandumisel ja kasutamisel elektromagnetiliste lainete võnkumiste korrastatust. BA GUA TRIGRAMM, kui loodusmaailma energeetilise teostuse sümbol, määrab püramiidi välisenergiate jaotumise.


Püramiidi välisenergiate spektrogramm iseloomustab selle neljalt tahult ja neljalt külgservalt evivat aeroionisatsiooni. Trigrammi lühemad kriipsud iseloomustavad miinuslaenguga ja pikemad kriipsud plusslaenguga kergeid aeroioone. Kriipsude arv trigrammis iseloomustab püramiidi ümbritsevale keskkonnale aeroioonset koormust. Pluss- või miinuslaenguga aeroioonide domineerivust iseloomustab unipolaarsustegur q = n+/n-, kus n+ ja n- on vastavalt  pluss- ja miinuslaenguga kergete aeroioonide kontsentratsioon ühes cm3-s õhus.


Inimorganismile on positiivse toimega miinuslaenguga kergete aeroioonide ülekaal, 0<q<1,0. Plusslaenguga kerged aeroioonid mõjuvad inimorganismile negatiivselt ja nende lubatud ülekaal unipolaarsuse teguri järgi on 1,0 < q £ 1,3.
Teatatavasti tekib laetud osakeste suunatud liikumisega elektrivool, millega kaasneb indutseeritud magnetväli. Polaarse dualismi TAI TZI sümbolile vastupidiselt on elektrivoolust indutseeritud magnetväli W, WN, N ja NO orientatsioonis S-polaarne ja O, OS, S ja SW orientatsioonis N-polaarne.


Uurimisseisukohtade  järgi on üldreeglina inimorganismile nõrk S-polaarne magnetväli positiivsema ja nõrk N-polaarne magnetväli negatiivsema toimega. Lähtudes esitatust on püramiidi välisenergiaid võimalik kasutada bioorganismide füüsilise, vaimse ja psüühilise seisundi diagnoosimiseks ja parendamiseks.


Koostas: V. Viljasoo