BIOENERGEETILISE SOBIVUSE KAART

 

Bioenergeetilise sobivuse kaart koosneb bioenergiate ja karakterite jaotuvuse spektrogrammist, bioenergeetilistest eritunnustest ning tunnusomaduste skaalast.


Karakterite järgi on määratavad Teid iseloomustavad bioenergiad ja Teile sobivamad püramiidi välisenergiad ning Teie karakteritele vastavad ilmakaared selleks, et järeldada nende osatähtsust Teie elus.


Eritunnustest selgub, vastavalt Teie sünnikuu ja -aasta tähemärgile, Teie biovälja elektroenergia valitsev  polaarsus (+, -), laetuse tase (1, 2 …) ja magnetenergia valitsev polaarsus (N, S) ja tase.


Bioenergeetilise tunnuse maatriksi abil on võimalik määrata Teie sünnikuu (J-JÄÄR, S-SÕNN j.n.e.) ja -aasta (R-ROTT, P-PÜHVEL j.n.e.) tähemärkide kombinatsioonile vastavat bioenergeetilist tunnust ja selle järgi Teie bioenergia sobivust nii püramiidi välisenergiatega, kui ka teiste inimeste bioenergiatega.


Tunnusomaduste skaalalt ilmneb, et tulenevalt inimorganismi bioenergia eripärasest mitmekesisusest on inimkond koosnev polaarsuselt  vastandaktiivset ja neutraalset temperamenditüüpi esindajatest, kes ka toimivad vastavalt ümbritsevasse maailma ja on omakorda selle poolt mõjutatud.


Koostas: V. Viljasoo