KARAKTERASTROLOOGILISE SOBIVUSE KAART

 

Ütle, missugune loom Sa ise oled
                            ja ma ütlen, missugune on Sinu iseloom

Karakterastroloogilise sobivuse kaardi kohaselt jaotatakse inimesed oma iseloomult kardinaalseteks, kindlateks ja muutlikeks, iseloomu temperamendi poolest aga ülema (tuli,õhk) ja alama (vesi,maa) temperamendi esindajateks. Antud skeemi uudsuseks ja eripäraks on Päikese ja Kuu, ehk Lääne- ja Idamaade astroloogiliste tarkuste koosarvestamine. Skeemi algelemendiks on ristkülik, millesse on eraldusjoone suhtes kantud inimeste sünnikuu ja –aasta astroloogilised iseloomakesed. Kõrval on antud nende iseloomude võtmesõnad ja omavaheline sobivus. Iseloomude omavaheline parem sobivus on rõhtsuunas, vähem sobivus püstsuunas ja sõprussuhe kaldsuunas.

Iseloomude „puhtaid“ kombinatsioone on 144 (12x12). Stabiilsemad on nende inimeste iseloomud, kellede astroloogilised iseloomad asuvad ühes ristkülikus või ristkülikutes, mis on omavahel pikema või lühema küljega või tippudega ühendatud.


Te ei eksi, kui arvestate, et sünnikuu iseloomad vahetuvad iga kuu 21. kuupäeval. Sel juhul omab uus märk 80% ja vana märk 20% mõjuvõimu. 21. kuupäevale eelnevate või järgnevate 2-3 kuupäeva jooksul stabiliseerub iseloomake „puhtana“. Uue aasta algul sündinud inimeste iseloomakeste „puhtust“ või kombinatsioone on täpsem määrata infoväljast.

Kasutage karakterastroloogilise sobivuse kaarti ja Te omandate intellektuaalse selgeltnägelikkuse suhtlemises. 

Koostas: V. Viljasoo