ELUKÕVER

 

Elu Maal allub kosmilistele rütmidele. "Elukõver" informeerib Teid Teie kosmilisest saatusest. Algandmeteks on kasutatud Teie sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud numeroloogia meetodil ja registreeritud SÜNNIPÄRASTE EELDUSTENA 9-pallilises arvväärtuste skaalas. Saadud väärtuste informatiivne usaldusväärtus on ≥75%.


"Elukõver" koosneb Teie saatust enam kujundavatest teguritest koos neid iseloomustavate numbriliste näitajatega ja Teie elu dünaamilise kulgemise graafikust.

 

Esimene osa

Kolm esimest tegurit iseloomustavad Teie organismi energiavarustust.

Sünnipärane energia oleneb organismi keemilisest ja füüsikalisest ülesehitusest ning selles toimuvatest protsessidest.

Vampiirne energia iseloomustab Teie organismi võimet saada energiat energiavahetuslikus toimes kaaskodanikega.

Kosmiline energia iseloomustab Teie organismi võimet saada energiat energiavahetuslikus toimes loodusega.

Tervis - Teie organismi vastupanuvõimet tervist laostavatele loodus-ja tehismõjudele.

Armastus - Teie olemuse loomulikku isikupärast võimet avaldada kirge sütitavat mõju vastassoo esindajatele, Teie hingelisust ja tunnete läbielamissügavust armastuses kõige ja kõigi vastu.

Sensitiivsus - Teie meelte võimet tajuda instinktiivselt või registreerida teadlikult ümbritseva elusa ja eluta mateeria energiaid ja informatsiooni.

Ingel-kaitsja - Teie juhendajat peenenergiate tasandilt ja tema võimekust.

Saatus - Teie alluvust elukorra olemasolevate võimaluste vabale valikule kuni sellealase valiku vähem või rohkem ettemääratuseni.

Sünnipärane intellekt - Teie võimet olla taiplik, teravmeelne ja nutikas.

Teie elu küsimusi siduva teguri sisuline korrashoid ja täiustumine tagab eeldustekohase stabiilsuse ja edukuse ka teistes tegurites.

Teine osa

Edu  iseloomustab Teie võimekust toime tulla ettevõtmistes.

Saatus  kinnitab eelpool defineeritud sama tegurit.

Karjäär  iseloomustab Teie sünnipäraseid eeldusi eduks teenistuses või mingil kindlal alal.

Sotsiaalne heaolu  tagab Teile ettevõtliku tegutsemise või soodsa olukorra puhul arvväärtuses määratud taseme.


Te muudate paratamatult elu jooksul rohkem või vähem kõikide tegurite arvväärtusi. Teise osa tegurite puhul on see tunduvalt raskem, sest nende tulemuslikkus sõltub esimese osa teguritest. Väljumine "Elukõveras" esitatud determineeritusest on jõukohane ainult vaimus rikkana või läbi hooletuse, voluntarismi ja juhuslikkuse.


"Elukõvera" graafiline osa on jaotunud "roomajate" (1, 2, 3), "kõndijate" (4, 5, 6) ja "lendajate" (7, 8, 9) tasemeks. Katsumuste raskustunne ja tagajärgede ohtlikkus on suurim tasemel "0".


Ettevaatlikum olge aegsasti, eriti aga "0" väärtustega tegurite ja "0" taseme kokkulangevuse puhul.
Pideva ja katkendliku joonega kõverad graafikus kannavad vastavalt "töökõvera" ja "lohutuskõvera" nimetust. Valik on Teie. Andmed "Elukõveras" on isikupärased ja neil on omadus osaliselt edasi kanduda järglastele. Kooselus ja-töös poolte isikupärased eeldused teostuvad vastavalt arvväärtuste sobivusele kas võrdväärsetes, tugevnenud või pidurdunud toimetes. Et selles selgusele jõuda, võrrelge andmeid enda, partneri ja järglaste "Elukõverates".

Head mälu!


Koostas: V. Viljasoo