EDUKÕVER

 

Elu Maal allub kosmilistele rütmidele. Teie enesetunne ja töövõime on sellest rohkem või vähem mõjutatud. “Edukõver” võimaldab Teil kont­rollida oma edukuse seaduspäraseid muutusi. Algandmeteks on kasutatud Teie sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud astroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥70 %.


Inimese sünnipärane edumeelsus on määratud kosmilise saatuse (“Elukõver”), edukus aga jooksva aasta ja kuu astroloogilisest mõjust.

Inimese närvisüsteem on kujunenud materiaalsete kehade vastas­tikuses toimes. Paratamatult olid enne tähed ja planeedid, siis alles geneetika. Seega allub inimese närvisüsteemi töövõime kaheteistkümne astroloogilise aasta ja kuu energo-informatiivsele mõjule. Ajus oleks nagu 12 aastaedu ja 12 kuuedu lülitit, mis elu jooksul kosmiliste energoinformatiivsete mõjude poolt, range järjestusega sisse ja välja lülitatavad. Kosmilised mõjud toimivad osade lülituste kaudu organismi töövõimele hästi ja on edukust soosivad,osade kaudu aga vähem või rohkem halvasti ja on edukust pidurdavad. Selleks, et jääda ka halvimatel aastatel edukaks ja väärikaks, tuleb kasutada Vaba Tahet ja teadmist ümberlülituste tegemiseks. Edukuse valitsejaks saab olla inimene, kes teab oma sünnipärast “Edukõverat”, selle toimemehhanismi ja ümberlülitamise tarkust.

 

Edukuse ümberlülitamise tarkus

            Teie “Edukõveras” on väikese edukusega aastaid ja kuid. Astroloogiliste aastate vahetumine saab alguse iga aasta juulikuul. Siis hakkavad uuele astroloogilisele aastale iseloomulikud mõjud ilmnema ja toimivad tugevnedes uue astroloogilise aasta ametliku registreerumiseni. Samal ajal toimivad veel jooksva astroloogilise aasta iseloomulikud mõjud, kuid vaibuvalt. Juulikuu on uuele astroloogilisele aastale üleminekuperioodi algus.


Ametlikult väljakuulutatud astroloogilise aasta kolme esimese kuu jooksul on uue aasta edukuse toime inimesele kõige tugevam. Astroloogi­liste kuude vahetumine saab alguse iga kuu 18-st kuupäevast, registreerub 21-l ja omab järelmõju kuni 24-nda kuupäevani. Astroloogilise kuu edukuse muutus toimub ja toimib vähemmärgatavamalt.


Edukuse ümberlülitamiseks tuleb isikupärasest “Edukõverast” valida 0‑tasemelise edukuse aastale vastukaaluks +0,5‑tasemeline edukuse aasta, -0,5‑tasemelisele üks +1‑tasemeline või kaks +0,5‑tase­melist edukuse aastat, -1‑tasemelisele üks +1 ja +0,5‑tasemeline edukuse aasta.


Edukuse ümberlülitamine toimub mantraga: ”Palun asendada minu jaoks (ebasoodsa edukusega astroloogilise aasta nimi) aasta edukus (valitud soodsa edukusega astroloogilise aasta nimi) aasta edukusega”. Ümberlülitamist tuleb algul teha suvalisel ajal 3...4 päeva jooksul paar korda päevas. Hiljem meeldetulemise või vajaduse järgi. Piisav ja tark oleks püsida pidevalt +0,5‑tasemelisel edukusel. Parematel edukuse aastatel või kuudel pole ümberlülitamine vajalik. Enamus juhtudel piisab ka ainult aasta edukuse ümberlülitamisest, sest kuude edukused alluvad aasta edukusele.

Head edukust!

Koostas: V. Viljasoo