BIORÜTMID

 

Elu Maal allub kosmilistele rütmidele. Teie enesetunne ja töövõime on sellest rohkem või vähem mõjutatud. “Biorütmid” võimaldavad Teil kont­rollida oma enesetundes toimuvaid füüsilise, emotsionaalse või intel­lektuaalse toonuse seaduspäraseid muutusi. Algandmeteks on kasutatud Teie sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud N.Pärna biorütmide arvutamise meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥75 %.

“Biorütmid” koosneb Teie enesetunnet enam mõjutavatest teguritest ja nende toimimise ajalisest graafikust.

Füüsiline rütm (F), vältus 23 päeva, informeerib muutustest Teie organismi füüsilises toonuses.

Emotsionaalne rütm (E), vältus 28 päeva, informeerib muutustest Teie organismi tunnetusvõimes ja emotsionaalses toonuses.

Intellektuaalne rütm (I), vältus 33 päeva, informeerib muutustest Teie organismi vaimses toonuses.

“Biorütmide” kalendertabelis esitatud tähed iseloomustavad vastava teguri kriitilisemat hetkeseisu. Kahe või enama teguri kriitiliste hetke­seisude kokkulangemise puhul võib enesetunde seisund põhjustada sügavamat passiivsust või isegi depressiooni. “Biorütmide” arvestamine võimaldab Teil paremini planeerida vastutusrikkaid ettevõtmisi ning saada enesetundes toimunud muutuste ja kalenderplaanis esitatud andmete ajalise kokkulangevuse puhul tekkinud psühho-füüsilisele seisundile osaliselt või täielikult põhjendatud seletuse. Ärge liialt muretsege, see päev on peagi möödas!

           Head mälu!

                                                                                              Koostas: V. Viljasoo