ELUKÕVER

"Elukõver" koosneb inimese saatust enam kujundavatest teguritest koos neid iseloomustavate numbriliste näitajatega ja inimese elu dünaamilise kulgemise graafikust. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud numeroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%. Elukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Loe rohkem...

EDUKÕVER

"Edukõver" võimaldab inimesel kontrollida oma edukuse seaduspäraseid muutusi. Edukuse peremeheks saab olla inimene, kes teab oma sünnipärast "Edukõverat", selle toimemehhanismi ja ümberlülitamise tarkust. "Edukõver" koosneb inimese aasta- ja kuuedu graafikutest. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud astroloogia meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥ 70%. Edukõver koostatakse igale isikule eraldi.

Loe rohkem...

BIORÜTMID

"Biorütmid" võimaldavad inimesel kontrollida oma enesetundes toimuvaid füüsilise, emotsionaalse või intellektuaalse toonuse seaduspäraseid muutusi. Algandmeteks on kasutatud inimese sünni kalendrilist aega. Tulemused on saadud N. Pärna biorütmide arvutamise meetodil ja nende informatiivne usaldusväärsus on ≥70 %. "Biorütmid" koosneb inimese enesetunnet enim mõjutavatest teguritest (füüsiline, emotsionaalne, intellektuaalne) ja nende toimimise ajalisest graafikust. Biorütmid koostatakse igale isikule eraldi.

Loe rohkem...

PÜRAMIIDI VÄLISENERGIA SPEKTROGRAMM

Maailma polaarse dualismi suursugune sümbol TAI TZI iseloomustab püramiidi orientatsiooni ilmakaarte suhtes ning püramiidi välisenergia moodustumisel, jaotumisel, ülekandumisel ja kasutamisel elektromagnetiliste lainete võnkumiste korrastatust. BA GUA TRIGRAMM, kui loodusmaailma energeetilise teostuse sümbol, määrab püramiidi välisenergiate jaotumise. Püramiidi välisenergia spektrogrammi andmed on kasutatavad püramiidialaselt tervisediagnostikas ja tervendamisel.

(pildil on fragment tootest)

Loe rohkem...

 

 

 

BIOENERGEETILISE SOBIVUSE KAART

Bioenergeetilise sobivuse kaardilt selgub vastavalt inimese sünnikuu ja -aasta andmetele tema biovälja elektroenergia valitsev polaarsus, laetuse tase ja magnetenergia valitsev polaarsus ja tase. Kasutades bioenergeetilise sobivuse kaarti omandavad inimesed teadlikkususe bioenergeetilises suhtlemises   ̶ kes kellega, kuidas bioenergeetiliselt sobivad.

(pildil on fragment tootest)

Loe rohkem...

 

 

 

 

 

KARAKTERASTRO-LOOGILINE SOBIVUS

Karakterastroloogilise sobivuse kaardi algelemendiks on ristkülik, millesse on eralduskaldjoone suhtes kantud inimeste sünnikuu ja -aasta astroloogilised märgid. Kõrval on esitatud nende iseloomude võtmesõnad ja omavaheline sobivus. Kasutades karakter-astroloogilise sobivuse kaarti omandavad inimesed intellektuaalse selgeltnägelikkuse suhtlemises.

(pildil on fragment tootest)

Loe rohkem...

 

 

 

MAA KIIRGUSVÄLJAD SELETUSTEKST

Elu Maal allub kosmilistele rütmidele, loodustingimustele ja sotsiaalsetele oludele. Kosmilised rütmid kujundavad inimese kosmilise saatuse. Loodustingimused ja sotsiaalsed olud aga kujundavad inimese Vaba Tahte saatuse. Maa kiirgusväljad on loodustingimused, mis oma füüsilise mõju tõttu inimese organismile võivad osutuda soodsaks või ebasoodsaks.

Loe rohkem...

 

 

 

VÕLUMANTRAD

Võlumantrad (sanskr.) on võlulaused igapäevaseks kasutamiseks. Võlumantrad on sügava tähendusega mõttelaused meelelise enesetunde parendamiseks, suurema kaitstuse ja edu tagamiseks ning parenenud olemistes, tegemistes ja teadmistes püsivuse saavutamiseks. Võlumantrad on kasutatavad nii iseendale, armsatele kui ka asjadele turvalisuse tagamiseks. Võlumantrate kasutamise tulemusena omandatakse parema tervise ja eluedu valitsemine.

Vaata suuremalt...

ELUKAAR SELETUSTEKST

Eluedu näiteid ja konkreetsemaid juhiseid nii elutegurite kui edutasemete liigituste ja ümberprogrammeerimiste kohta leiad koostatud õppematerjalist "Elukaar".

Soovitav kõigile neile, kellel on juba elukõvera ja edukõvera seletustekstid olemas.

Vaata suuremalt...

 

 

 

MAAGILISED VÕLUVAHENDID

Seletustekst sisaldab põhiteemadena esimese maagilise võluvahendina kodustes tingimustes kasutatavaid väiksemaid ja suuremaid sõrestikpüramiide ja magnetplaate. Teise maagilise võluvahendina käsitletakse india piimaseent. Kolmanda võluvahendina käsitletakse DMSO-d. Neljanda võluvahendina käsitletakse magneesiumit. Viienda võluvahendina käsitletakse ehedaid ja tehisvitamiine-toidulisandeid.

Vaata suuremalt...