Hea Eduhuviline, küsi edualast nõu!

Nõuande eesmärk on anda vastuseid erinevatel teemadel esinevatele küsimustele nii küsija kui ka Tema huvisuhtes olevate isikute ja probleemide kohta. Küsida võib kõike, kuna tegelikkuses on ka kõik vastused olemas. Nõustamise metoodika põhineb õigete valikute, otsuste ja lahendite määramisel mentaalse biolokatsiooni meetodil.

Vastused jaotuvad esimesel käsitlusel toimivateks ja mittetoimivateks lahenditeks esitatuna protsentuaalsete väärtustena (praktikas realiseeruv, mitterealiseeruv, piisaval või ebapiisaval tasemel toimiv, sobiv või mittesobiv, tulemuslik või mittetulemuslik, ettenähtud ja/või soovitav ja/või paratamatu, ettevõtmistes kaasneva negatiivse kõrvalmõju lubatav ja kahjulik määr jms). Sellele järgnevalt ja vajadusel edasisel käsitlusel on esitatavad ka antud vastuste põhjendused. Selles osaleb küsija vajalike ja täiendavate algandmete avaldamisega. Keerukamate probleemide puhul võib algatatud küsimis-vastamisalane nõuandeteenus kvalifitseeruda kokkuleppel tava- või telefoninõustamiseks.

 

Nõustamine

Nõustamise eesmärk on nõustada erinevatel teemadel klienti individuaalselt. Nõustamine on nõuvajajale nõu andmine ja nõuanded probleemide lahendamiseks. Nõustamine sisaldab tõlgendusi, teadmisi ja juhiseid probleemi lahendamiseks.

Nõustamisvaldkonnad

 

Koolitused ja põnevusloengud


Kas Sina oled juba edukas ? Kui ei, siis tule ja osale Dr. V. Viljasoo koolitustel ja põnevusloengutel. Üle 20. aasta olen uurinud inimese olemuse ja olemise salapära, leidnud võtme maailma, kus on võimalik olla edukas, ilus, tugev, tark ja rikas! Muidugi ka materiaalselt, sest ainult rikas ja jõukas on ka tark. Olen kindel, et suudan Sind selles veenda!


Aastate jooksul olen suutnud aidata tuhandeid inimesi, olen kogenud nende siirust ja kordumatust ning veendunud nende võimetes omandada energiainformatsiooni. Sa oled kordumatu ja andekas! Soovin, et see Sinus kaotsi ei läheks.


Millest on Sul võimalik osa saada! Eelkõige intellektuaalsest selgeltnägelikkusest! Veel ka sellest, kuidas olla edukas, õnnelik, mis on saatus ja eluedu! Kuidas saada vabaks ja juhtida oma eluõnne! Missuguste eeldustega me sünnipäraselt oleme ja elame! Millal ükskord lõpeb senine elu, mis näib miraažina.


Minu, nüüdseks ligi kolmekümne aasta jooksul kogutud ja kontrollitud tarkus on koondatud kolmekümnekahesse loengutundi. Iga kohtumine kestab koos vahepausidega neli tundi.