Dr. Viljo Viljasoo

Dr Viljo Viljasoo on tuntud staažika lektorina, nõustajana ja inimeste elu- ja keskkonnalaste probleemide lahendajana bioenergeetika ja –informaatika alal. Ta on osalenud paljukordselt ekspeditsioonides püramiididesse ja on Eestis kompetentseim püramidoloog. Dr Viljasoo on õpetanud tuhandeid inimesi kasutama pendlimeetodit oma probleemide lahendamiseks.


Mõne sõnaga endast. Olen õppinud Tartu I. Keskkoolis pisut rohkem matemaatikat ja füüsikat, lõpetanud Leningradi (ST. Peterburg) Külmtööstuse Tehnoloogia Instituudi insenerina. Tehnikateadlasena olen kaitsnud doktorikraadi ja töötanud 28. aastat mitmetes kõrgkoolides õppejõuna. Aastast 1989 olen õpetanud Eesti inimesi elus edukamalt, huvitavamalt ja õnnelikumalt oma probleemidega toime tulema. Olen parimates aastates, ilusa kodu ja toreda perega õnnelik ja rahulolev inimene.