ARATAVA OÜ EDUKLUBI PÕHIKIRI

1. Eduklubi visioon – edukam elu on parem!


2. Eduklubi missioon – edukam inimene on parem!


3. Eduklubi liikmeks astumise tingimus:
Eduklubi liikmeks saab kandidaat, kes tasub klubiliikmeks registreerimise maksu 20€ ja kellele teeb eduklubi asutajaettevõte Aratava OÜ reklaamkingi kahe edutoote kujul, milledest ühe valib klubiliikmeks astuja omal soovil ettevõtte veebilehelt www.aratava.ee ja teise saab ettevõtte esindajalt väljakuulutatud klubiõhtul. Klubiliikmeks registreerunule on klubiõhtu üks loeng tasuta.


4. Klubiliikmete registreerimine:
Klubiliikmed registreeritakse Aratava OÜ Eduklubi liikmeskonda veebilehe www.aratava.ee vahendusel registreerimise numbrilises järjekorras nimeliselt.


5. Aratava OÜ informeerib esimeses järjekorras Eduklubi liikmeid kõigist eduteemalistest uuendustest ja sündmustest e-uudiskirjade vahendusel.


6. Aratava OÜ korraldab Eduklubi liikmetele eduteemalisi loenguid, seminare, külalisõhtuid, edukogemusalaseid debatte, ekspeditsioonide ja reiside eduteemalisi põnevusringe, eduklassikute mälestusteemalisi mementosid.

7. Aratava OÜ Eduklubi korraldab klubiõhtuid kollektiivide tellimisel ja Eduklubi initsiatiivil vastavalt tellijaga kokkuleppel.

8. Aratava OÜ Eduklubi liikmele kehtivad alalised soodustused:
10%  ̶ edutoodetele koos saatmiskuludega, konsultatsioonidele, kodu- ja terviseenergia määramistele;
20%  ̶  erisoodustused klubiõhtutele registreerunutele, mis hakkab klubiliikmel kehtima alates teisest klubiõhtust.

9. Aratava OÜ ettevõte jätab omale õiguse parendusettepanekute põhjal Eduklubi põhikirja täiendada.

KLUBILIIKMEKS Registreerumine

KLUBIÕHTUTE KAVA:


Dr. Viljasoo on üle kahekümne aasta suutnud köita inimeste tähelepanu nii olulisel teemal, nagu on seda eluedu. Selle eriliseks kinnituseks on tagasiside paljudelt osasaajatelt. Veelgi enam! Tänaseks on lektor välja töötanud sünnipäraste eelduste ja elukaare kulgemises esinevate madalamate tasemete ümberprogrammeerimise võtted. See on märkimisväärselt parendanud sellest kasu saanud inimeste eluedu ja loonud head eeldused oma olemise vajaduste paremaks rahuldamiseks.

Loengutele on teretulnud ka kõik, kellel on juba kogemusi oma eluedu valitsemise osas, kuid vajaksid täpsustusi ja eriti ümberprogrammeerimise osas.

Kõigil huvilistel jääb võimalus tellida enne loengut või vahetult loengu järgselt oma isiklikke elueeldusi (Elukõver) ja edueeldusi (Edukõver). Siis on loengul värskeltomandatud teadmiste põhjal hea seda koheselt kasutusele võtta. Vajadusel on võimalik täpsustada ka konsultatsiooniaegu.

1. LOENGU TEEMA: ELUKAAR - ELUKÕVER - INFORMATSIOON KOSMILISEST SAATUSEST

Toimumisaeg: 16.03.2016, kolmapäev, 18...20:30
Toimumiskoht: Suudlevad Tudengid lokaali konverentsikeskus
Lektor: Dr. Viljo Viljasoo

Tutvustus
Kui Sa oled oma elus märganud, et mõni inimene on rohkem tervem või haigem, või mõnel inimesel on rohkem või mõnel vähem armastust, energiat, intellekti või edu, karjääri või raha, siis oled seda ka põhjusega teinud, sest me kõik oleme sünnist alates erinevate eeldustega kõike seda omama.

Kui Sa oled sellest kasuga huvitatud, siis tule osalema Dr. Viljo Viljasoo eluedu teemalisel loengul. Sellel korral avab lektor inimese elukaare (Elukõver) saladused nii sünnipäraste eeldustena bioenergias, tervises, armastuses, sensitiivsuses, saatuses, edus, karjääris, sotsiaalses heaolus ja elukaare (Elukõver) kulgemise tasemetes ning kaaslaste andmetega sobivustes.

2. LOENGU TEEMA: ELUKAAR - EDUKÕVER - INFORMATSIOON KOSMILISEST EDUKUSEST
Toimumisaeg: täpsustamisel
Toimumiskoht: Tartu, toimumiskoht täpsustamisel
Lektor: Dr. Viljo Viljasoo

Tutvustus
Kui Sa oled oma elus märganud, et mõni inimene on rohkem tervem või haigem, või mõnel inimesel on rohkem või mõnel vähem edu, karjääri või raha, siis oled seda ka põhjusega teinud, sest me kõik oleme sünnist alates erinevate eeldustega kõike seda omama. Kui Sa oled sellest kasuga huvitatud, siis tule osalema Dr. Viljo Viljasoo eluedu teemalisel loengul. Sel korral avab lektor inimese edu käsitluse ja isikliku edu olemuse edukõvera alusel ning edukuse saladused sünnipäraste eeldustena kuu- ja aastaedus.

3. LOENGU TEEMA: ARMAGHEDON - ELUEDU TERVIKLIKKUS
Toimumisaeg: täpsustamisel
Toimumiskoht: Tartu, toimumiskoht täpsustamisel
Lektor: Dr. Viljo Viljasoo

Tutvustus
Kui Sa oled oma elus märganud, et mõni inimene on rohkem tervem või haigem, või mõnel inimesel on rohkem või mõnel vähem armastust, energiat, intellekti või edu, karjääri või raha, siis oled seda ka põhjusega teinud, sest me kõik oleme sünnist alates erinevate eeldustega kõike seda omama. Kui Sa oled sellest kasuga huvitatud, siis tule osalema Dr. Viljo Viljasoo eluedu teemalisel loengul. Sel korral avab lektor inimese eluedu käsitluse ja isikliku eluedu olemuse elu- ja edukõvera alusel ning eluedukuse saladused sünnipäraste eeldustena. Esitlus käsitleb eluedu nauditavust Armaghedoni tähenduses, mis ühendab maagilise elu ja armastuse terviklikkuks.

4. LOENG: KLASSIKALISED EDUJUHISED: EDUMENU 1.
Toimumisaeg: täpsustamisel
Toimumiskoht: Tartu, toimumiskoht täpsustamisel
Lektor: Dr. Viljo Viljasoo

5. EDUKLUBI AVATUD MIKROFON
Toimumisaeg: täpsustamisel
Toimumiskoht: Tartu, toimumiskoht täpsustamisel
Lektor: Dr. Viljo Viljasoo

Tutvustus
Eduklubi avatud mikrofon – teema – minu ja sinu eduvalem, konkurss parima eduvalemi leidmiseks ja leiutamiseks, selle aasta parim eduvalem. Eduvalemi konkurss jätkub sügishooajal Eduklubi eduõhtutel edukülalistega, kes jagavad oma edukogemusi.